fbpx

Stamceller räddar liv

Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med blodstamceller. Blodstamceller kan alltså rädda liv, om vi bara kan hitta rätt givare.


I dagsläget är leukemi den vanligaste sjukdomen där blodstamceller oftast används som en sista utväg. Men det finns många andra sjukdomar som kan behandlas på samma vis, bland annat svår blodbrist, immunbristsjukdomar och ämnesomsättningssjukdom.

Blodstamceller är de celler som bildar blod. De finns framför allt inuti benen, i benmärgen. Genom att ge en sjuk människa nya blodstamceller kan de bilda ny, frisk benmärg och nytt, friskt blod.

Men för att det här ska fungera, krävs att givare och mottagare har samma HLA-typ. Enkelt uttryckt är HLA en sorts markörer på cellerna, som hjälper kroppens immunförsvar att känna igen främmande celler. Har cellerna fel HLA angrips de av immunförsvaret och då fungerar det inte att transplantera.

Svårt att hitta rätt givare
Ungefär en fjärdedel av alla som behöver en stamcellstransplantation kan få sina nya stamceller av en familjemedlem. För de som inte kan det, är problemet att det finns flera miljoner olika HLA-typer. Därför krävs det att många är beredda att ställa upp, så att alla som behöver kan hitta en lämplig givare.

Ju fler potentiella givare som finns att välja på, desto större chans att hitta en som passar helt enkelt. Och det är här som Tobiasregistret kommer in i bilden.

Det är hos Tobiasregistret man söker
I vårt register finns 220 292 potentiella givare av blodstamceller – och deras HLA-typ – registrerade. Så det är till oss, och till liknande register i resten av världen, som sjukvården vänder sig när någon behöver en transplantation av blodstamceller. Men alla som behöver hittar inte någon lämplig givare. Därför behöver vi vara fler.

Så gå med i Tobiasregistret idag. Det tar bara några minuter, men din insats kan vara ett helt liv.

Gå med idag så kanske du kan rädda någons liv imorgon.