Tack! - Tobiasregistret

Du är den enda för någon.

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande donator. Gå med så kanske du får chansen att rädda någons liv.

Att anmäla sig tar cirka två minuter.

Vänligen fyll i din ålder:

Fyll i din längd och vikt i heltal

Under- eller övervikt kan innebära en försvårande omständighet för dig som donator. Vi är medvetna om att BMI är ett trubbigt verktyg som inte ger en fullständig bild av individens hälsa. Det är dock det verktyg som vården har att gå på i dagsläget. Du måste även väga minst 50 kg för att kunna gå med i registret, detta för att man ska kunna utvinna tillräcklig mängd stamceller.

Tack för din förståelse.

Bor du i Sverige och har ett svenskt personnummer?

Gå in på wmda.info/find-your-registry för att se vilka register som finns i det land du bor.

Är du under läkarbehandling eller uppföljning/utredning eller lider du av någon kronisk sjukdom?

Tillfälliga sjukdomar som förkylning eller magsjuka är inget hinder för att gå med i Tobiasregistret. Det är däremot en del allvarligare sjukdomar. Grundprincipen är att du ska vara frisk. Är du långtidssjukskriven eller går på regelbundna läkarkontroller ska du inte anmäla dig. Här hittar du de sjukdomar som utgör ett hinder för registrering. Är du osäker på om du kan registrera dig? Kontakta oss via formuläret.

Har du testat positivt för HIV, Hepatit B eller C?