Tobiasregistret 30 år - Tobiasregistret

Tobiasregistret 30 år

För att uppmärksamma att Tobiasregistret har funnits i 30 år kommer vi varje kväll mellan 19-22 oktober att sprida Tobiasregistrets budskap genom att lysa upp Hötorgsskraporna i centrala Stockholm. Vi gör detta för att tacka alla som är med i registret och är redo att hjälpa en medmänniska. Och vi gör det för att vi behöver bli fler – Tobiasregistret behöver fler givare mellan 18-35 år.

Läs fler nyheter