Integritetspolicy — Volontärer - Tobiasregistret

Tobiasregistrets hantering av dina personuppgifter för volontärverksamheten

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, en adress, ett telefonnummer eller en e-postadress.
Det kan också vara mer känslig information om hälsa, smittrisker eller genetisk bakgrund.

Vilka personuppgifter samlar Tobiasregistret om mig?

Vid ansökan: 

  • Namn, e-postadress, telefonnummer

Registrerad som volontär: 

  • Namn, e-postadress, telefonnummer

Om du har skyddade personuppgifter så kan vi begränsa vilka uppgifter vi sparar. Kontakta oss i så fall så vi vet hur vi kan kontakta dig och vilka uppgifter vi kan registrera.

Övriga uppgifter vi samlar in om dig som inte är en personuppgift är bl.a:

  • Födelseår
  • Bostadsort
  • Sysselsättning
  • Vilka språk du talar
  • Vilken kontakt du har haft med Tobiasregistret sen innan
Varför samlas mina uppgifter in?

Ditt namn och dina kontaktuppgifter samlas in för att vi ska kunna kommunicera med dig kring när, var och hur aktiviteter genomförs. 

Övriga uppgifter samlas in för att lära känna dig bättre, för att skapa statistik över vår volontärverksamhet samt för att kunna tilldela dig bästa möjliga uppdrag. 

Det är helt frivilligt att lämna dina uppgifter och du kan be Tobiasregistret att ta bort delar av eller all information om dig närhelst du önskar.

Varifrån kommer uppgifterna?

Uppgifterna som Tobiasregistret har på dig samlas in när du själv ansöker om att bli volontär via vår webbplats eller när du kontaktar oss på ett annat sätt.

Lämnas mina uppgifter till någon annan än Tobiasregistret?

Dina personuppgifter används enbart för hantering av ditt volontärskap hos Tobiasregistret. 

De som hanterar dina personuppgifter är personal på Tobiasregistret, andra volontärer du samarbetar med samt eventuella externa parter som bistår i arbetet med volontärverksamheten och dess aktiviteter.

Hamnar mina uppgifter utanför EU?

Dina personuppgifter sparas på servrar och moln som har sin bas inom EU.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Uppgifter om dig sparas så länge det finns ett syfte med att spara dem. Uppgifter sparas inte om du kontaktar oss och önskar få dina uppgifter borttagna. 

För att få dina uppgifter borttagna kan du kontakta volontärsamordnaren på registrator.tobiasregistret@regionstockholm.se. Kontakta oss gärna även när du behöver uppdatera dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig: Nicole Silverstolpe, verksamhetschef för Tobiasregistret AB med organisationsnummer 556253-1896. 

Bolaget är ansvarig för hantering av personuppgifter, verksamheten ingår i Region Stockholm. Om du upplever att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot lagen kan du klaga hos Integritetsmyndigheten, IMY (www.imy.se).