fbpx

Save a life – join the stem cell donor registry!

Tobiasregistret är det nationella svenska registret över friska donatorer av blodbildande stamceller. Det svenska registret över potentiella stamcellsdonatorer inrättades 1992 och namnet Tobiasregistret till minne av Tobias som avled av en blodsjukdom den 30 december 1991 vid 17 års ålder. Att hitta Tobias som donator med lämpliga stamceller hade inte varit möjligt.
 
Tobiasregistret är ett aktiebolag som ägs av Stockholms läns landsting. Tobiasregistret listar cirka 204 135 personer som har registrerat sig som potentiella donatorer. Hittills har mer än 1000 stamcellstransplantationer utförts tack vare registret, som ger alla dessa dessa patienter sjuka sjuka att leva.
 
Tobiasregistret är ett av många register som delta i ett världsomspännande samarbete. Totalt listas mer än 40 miljoner vävnadsskrivna/HLA-skrivna individer i dessa register.

 

Att bli stamcellsdonator i Sverige är helt gratis, och du måste:

 

 
  • Var mellan 18 och 18-35 år.
  • Uppfyller kraven för vikt.
  • Slutför ett kindsvabbtest.
  • Förstå att du kommer att vara kvar i registret tills du fyller 60 år.
  • Var helt frisk och bosatt i Sverige.
  • Var villig att ge till vem som helst, var som helst när helst som helst.
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor!

For more information in English and contact information to other countries registries:https://wmda.info/
https://swabtheworld.com/en/

Information and Policy document for transplant centers and Registries.