För vårdgivare - Tobiasregistret
Anmäl mig nu

För vårdgivare

Vårt uppdrag

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret matchas svårt sjuka patienter med obesläktade givare. Vi behöver hela tiden fylla på registret med unga, friska givare mellan 18 och 35 år. Tipsa gärna de ni möter i vardagen att gå med i registret.

På den här sidan finner du dokument och länkar med viktig information om Tobiasregistret, donation och transplantation av blodstamceller.

FRÅGOR:
+46 (0) 8746 80 20

Öppettider:
mån-tors kl 08:00-16:45
fredag 08:00-16:15

EMERGENCY NUMBER:
+46 (0) 70 294 30 28

Outside office hours
Only for transplant centres and registries

Tack för din insats.
Tillsammans räddar vi liv!

Information kring provtagning

Tobiasregistret behöver er hjälp med en blodprovstagning som en del av utredningen av en av våra donatorer.

Den person som är hos er för provtagning idag är eventuellt aktuell för att donera blodstamceller/benmärg till en obesläktad patient.

Om några oklarheter uppkommer är ni välkomna att ringa till oss på: 08-746 80 20 eller maila info@tobiasregistret.se

Utredningen är anonymiserad

        Proverna ska enbart märkas med bifogade koder eftersom mottagaren av proverna inte ska upplysas om donatorns identitet (undantag; EDTA-rör för blodgruppering).

        Donatorn ska inte informeras om vart proverna skickas.

Provtagningsanvisning

        Prover som ska tas anges på packlista.

        Prover märks med bifogade etiketter enligt packlista.

        Samtliga prover skickas med transporter som är förberedda.

        Ni ska alltså INTE skicka dessa prover för analys till ert eget labb.

Dokument

        Se packlista för vilka dokument som ska bifogas.

        Remiss och packlistor ska slängas efter provtagning.

Provtransport

        Proverna ska skickas provtagningsdagen om inte annat meddelats.

        Använd bifogade skyddshylsor och transportpåsar. Tobiasregistret har frankerat kuvert och bokat budfirma ifall detta är aktuellt.

        För prover som skickas med post inom landet kan donatorn själv lägga provpåsen på en brevlåda om er postgång för dagen redan varit.

 

Kostnad

        Donator ska inte betala för denna provtagning. Vid starten av Tobiasregistret fanns en rekommendation från Regionernas samverkansnämnder att Tobiasregistret inte ska faktureras för provtagningen. Eventuell faktura skickas till Tobiasregistret.

Information for Transplant Centres & Registries Policies

Rekommendationer och policy för skördecenter

Transport Guidelines

Certifieringar

Tobiasregistret är ackrediterat av World Marrow Donor Association (WMDA). Ackrediteringen visar att Tobiasregistet använder säkra och standardiserade arbetssätt när man samverkar med stamcellsgivarregister i andra länder. WMDA är en organisation som arbetar globalt med att möjliggöra donation av stamceller sen 1996.

www.wmda.info

Tobiasregistret samarbetar med den Nationella navelsträngsblodbanken för att förmedla blodstamceller till patienter. Banken är ackrediterad i enlighet med den internationella NetCord-FACT standarden för navelsträngsbanker.

Sahlgrenska
WMDA

Tobiasregistrets samarbetssjukhus är ackrediterade av Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT (JACIE) som är Europas officiella ackrediteringsorgan inom området blodstamcellstransplantation och cellterapi. Det främjar högkvalitativ patientvård och medicinsk och laboratoriepraktik genom ett yrkeslett, frivilligt ackrediteringssystem.

www.ebmt.org/jacie-accreditation