fbpx

Så här går du med

Varje dag drabbas någon i Sverige av en livshotande sjukdom som kan behandlas med nya friska stamceller. Att hitta en passande givare är ofta deras enda chans till fortsatt friskt liv.
Registrera dig idag, det är enkelt.

Det kostar inget att gå med i Tobiasregistret men för att bli godkänd skall du vara frisk, mellan 18-35 år, väga minst 50 kg, inte ha ett BMI över 40 och vara villig att donera till alla patienter oavsett var i världen de befinner sig .
När du går med är du sökbar i registret, men du donerar bara om du skulle få en match och chans att rädda en persons liv. Ca 30 % hittar idag aldrig någon matchande donator, och därför behöver vi bli många fler. Du står kvar i registret tills du fyller 60 år om du inte själv meddelar oss att du vill gå ur.

Fyll i Hälsodeklarationen

1. Börja med att fylla i en hälsodeklaration. Den säkerställer att du uppfyller grundkraven för att bli givare. Det tar ungefär 10 minuter.

Topsa dig

2. När hälsodeklarationen är ifylld skickar vi ett topsnings-kit till dig. Topsa insidan av din kind enligt instruktionen på kitet och skicka tillbaka topsen till oss.

Analys

3. När vi fått dina tops skickar vi dem på analys. Analysresultaten lagras hos oss i en säker databas.

Nu är du med i registret!

4. Om du matchas med någon som behöver dina blodstamceller kontaktar vi dig inför nästa steg. Tack för att du ställer upp!

Topsningen som räddar liv

För att gå med krävs att du:

  • Är mellan 18–35 år
  • Är frisk
  • Väger minst 50 kg och inte har ett BMI som överstiger 40
  • Är villig att donera till alla patienter i linje med jämställd vård och det internationella samarbetet