Så här går du med i registret

_________

Tobiasregistret är det svenska registret för givare av blodbildande stamceller. Genom registret finner svårt sjuka människor passande givare av blodstamceller. Det kostar inget att gå med i registret men för att bli godkänd krävs att du är mellan 18–35 år. Läs mer om anledning till åldersbegränsning här. Du ska också vara fullt frisk, väger minst 50 kg, inte ha ett BMI över 40 samt att du är villig att donera till alla patienter oavsett vart i världen de befinner sig.

Väl med i registret står du kvar tills du fyller 60 år, såvida du inte själv kontaktar oss och meddelar att du vill gå ur. Har du inte blivit kontaktad under tiden är det för att du inte blivit matchad med någon än. Men nya patienter söker i registret varje dag, så en matchning kan dyka upp när som helst! Så här går det till att gå med i registret

Så här går du med i Tobiasregistret

 

Se hela filmen: Min käre bror

Så här går det till:

Fyll i Hälsodeklarationen

Börja med att fylla i en hälsodeklaration. Den säkerställer att du uppfyller grundkraven för att bli givare. Det tar ungefär 10 minuter.

Topsa dig

När hälsodeklarationen är ifylld skickar vi ett topsnings-kit till dig. Topsa insidan av din kind enligt instruktionen på kitet och skicka tillbaka topsen till oss.

Analys

När vi fått dina tops skickar vi dem på analys. Analysresultaten lagras hos oss i en säker databas.

Nu är du med i registret!

Om du matchas med någon som behöver dina blodstamceller kontaktar vi dig inför nästa steg. Tack för att du ställer upp!

Klicka här och gå med i Tobiasregistret redan idag!