Det här är Tobias

Den 30 november 1991 avled Tobias i en svår blodbristsjukdom. Han var sjutton år gammal och hittade aldrig den givare av blodstamceller, som hade kunnat rädda hans liv – trots att man sökte i fyra år efter en lämplig donator. Tobias familj startade Tobias Stiftelsen och tack vare dem finns ett svenskt stamcellsgivarregister idag.

Om Tobiasregistret

Tobias familj startade Tobias Stiftelsen och deras arbete ledde så småningom till att ett svenskt register för blodstamceller bildades.


Registret ägs och förvaltas av Stockholm Care AB, som i sin tur ägs av Stockholms läns landsting. Sedan starten 1992 har mer än 800 sjuka hittat givare och fått blodstamceller tack vare registret.

Flera tusen personer, både från Sverige och utlandet, söker varje år efter givare bland de 78847 personer som finns registrerade hos oss. Liknande register finns dessutom på andra håll i världen, och sammanlagt är mer än 28 miljoner personer registrerade som potentiella stamcellsdonatorer.

Men mycket arbete återstår, för trots alla som anmält sig som givare och trots alla som räddas, finner uppemot en tredjedel aldrig den givare de behöver.

Tillsammans kan vi ändra på det.

Tobias Stiftelsen grundades av Marcus och Gunilla Storch år 1992. Deras arbete bidrog starkt till att Sverige fick ett nationellt stamcellsregister. Idag fortsätter Tobias Stiftelsen att stödja och främja forskningen kring stamcellstransplantationer och de blodsjukdomar som kan behandlas med stamcellstransplantation.

Tobiasregistret är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 och arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling genom att minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet.

För att underlätta sökningar efter lämpliga donatorer är vi anslutna till EMDIS-programmet, vilket är en sammanslutning av donationsregister över hela världen.

För att läsa mer om EMDIS klicka här