Så här går du med i Tobiasregistret

Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. Du skall vara mellan 18–35 år och frisk för att kunna registrera dig. Detta för ett optimerat resultat och för att kunna finnas kvar länge i registret.

Du står kvar i registret tills du fyller 60 år, såvida du inte själv kontaktar oss och meddelar att du vill gå ur. Har du inte blivit kontaktad under tiden är det för att du inte blivit matchad med någon än. Men nya patienter söker i registret varje dag, så en matchning kan dyka upp när som helst!

Fyll i Hälsodeklarationen

Börja med att fylla i en hälsodeklaration. Den säkerställer att du fyller grundkraven för att bli givare. Det tar ungefär 10 minuter.

Topsa dig

När hälsodeklarationen är ifylld skickar vi ett topsnings-kit till dig. Topsa insidan av din kind enligt instruktionen på kitet och skicka tillbaka topsen till oss.

Analys

När vi fått dina tops skickar vi dem på analys. Analysresultaten lagras hos oss i en säker databas.

Nu är du med i registret!

Om du matchas med någon som behöver dina blodstamceller kontaktar vi dig inför nästa steg. Tack för att du ställer upp!

Undrar du någonting?